כתובת: מכון ויצמן למדע רחובות 76100
טלפון מרכזיה: 08-9343185